iRobot Onze Belofte Aan Huisdiereigenaren

 

Bij de aankoop van een nieuwe iRobot Roomba® j7 of j7+ robotstofzuiger (het "Product") tijdens de aanbiedingsperiode kom je in aanmerking voor Onze Belofte Aan Huisdiereigenaren (de "Belofte") van iRobot UK Ltd ("iRobot"), zonder extra kosten.

Als je product vervuild is omdat het niet is uitgeweken voor vast katten- of hondenafval, ontvang je gratis een vervangend product van iRobot. Deze Belofte is geldig voor de oorspronkelijke eigenaar gedurende maximaal één (1) jaar vanaf de datum van aankoop (de "Belofteperiode") met aankoopbewijs en indien rechtstreeks aangeschaft bij iRobot of een door iRobot geautoriseerde verkoper/dealer/wederverkoper in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Nederland, België, Ierland of Oostenrijk. Deze Belofte is niet van toepassing op het niet ontwijken van andere materialen dan vast afval, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: niet-vast afval, afval van andere dieren dan katten of honden, haarballen of braaksel. DEZE BELOFTE BIEDT GEEN VERHAALMOGELIJKHEID OF VERGOEDING VOOR SCHADE AAN TAPIJTEN, VLOEREN OF ANDERE OBJECTEN, OF HET REINIGEN VAN DERGELIJKE OBJECTEN.

Als je een claim wilt indienen onder deze Belofte, neem dan contact op met iRobot via: +32 2 588 78 29

Wanneer je contact opneemt met iRobot, zorg er dan voor dat je het serienummer van jouw product bij de hand hebt, foto's van de vervuilde robot, en het originele aankoopbewijs van iRobot of een door iRobot geautoriseerde verkoper/dealer/wederverkoper waarop de aankoopdatum en de volledige details van het product staan vermeld. De klantenservice van iRobot zal je informeren over hoe je een claim indient. Elke claim op grond van deze Belofte is onderhevig aan het ons op de hoogte stellen van het incident binnen een redelijke tijd nadat je hiervan op de hoogte bent en niet later dan het verstrijken van de Belofteperiode. Als een claim binnen de Belofteperiode wordt ontvangen en blijkt dat het Product niet aan deze Belofte heeft voldaan, zullen wij naar onze keuze: (a) het Product vervangen door een product dat nieuw is of dat is vervaardigd van nieuwe of bruikbare gebruikte onderdelen en dat ten minste functioneel gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke Product, of (b) het Product vervangen door een product dat nieuw en geüpgraded is en dat ten minste gelijkwaardig of geüpgraded is aan het oorspronkelijke Product. Een vervangend product is jouw enige en exclusieve rechtsmiddel onder deze Belofte. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, zal de Belofteperiode niet worden verlengd of vernieuwd of op andere wijze worden beïnvloed als gevolg van latere vervanging, wederverkoop, reparatie of vervanging van het Product. Vervangende producten die zijn ontvangen als gevolg van een claim die tijdens de Belofteperiode is ingediend, komen in aanmerking voor de Belofte gedurende de rest van de oorspronkelijke Belofteperiode of gedurende negentig (90) dagen na de datum van vervanging, afhankelijk van welke periode het langst is.

Vervangende producten worden zo snel als commercieel haalbaar is naar jou verzonden. Alle onderdelen van het product dat we vervangen, worden ons eigendom.

Deze Belofte staat los van de beperkte productgarantie van iRobot voor Roomba® j7- of j7+-robotstofzuigers. Verder wordt staat deze Belofte los van andere serviceprogramma's, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, robotverhuurprogramma's die mogelijk worden geleverd door iRobot of geautoriseerde iRobot-partners. Het indienen van een claim op grond van deze Belofte heeft geen invloed op of verlenging van je Beperkte Productgarantie of enige andere serviceovereenkomst die je mogelijk hebt met iRobot. Bovendien heeft deze Belofte geen invloed op jouw wettelijke rechten krachtens de wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten. TER VERDUIDELIJKING: De KOPER KAN GEBRUIK MAKEN VAN ZIJN WETTELIJKE RECHTEN JEGENS iROBOT IN HET GEVAL VAN EEN DEFECT VAN HET PRODUCT. DEZE BELOFTE VORMT EEN AANVULLENDE GARANTIE OP HET ONDERDEEL VAN iROBOT ALS AANVULLING OP, MAAR NIET TER VERVANGING VAN, DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE KOPER.