Er gebeurt hier iets bijzonders


Teamwork en niet alleen op technisch gebied. Wij zijn technische vernieuwers en zakelijke genieën. Samen
lossen we problemen op om het dagelijks leven gemakkelijker te maken.

Welk pad kiest u?

Ben jij ons nieuwe zakelijk genie?

We zijn op zoek naar een paar slimme koppen om ons team te versterken nu we blijven groeien als een van ’s werelds meest toonaangevende bedrijven voor consumentenrobots.

Technische vernieuwers

 Bij ons werken enkele van de meest getalenteerde mensen in de robotica. U krijgt volop mogelijkheden om uw stempel op de toekomst te drukken. 

iRobot is een werkgever die iedereen gelijke arbeidskansen biedt en de sollicitaties naar een baan van alle gekwalificeerde kandidaten in overweging neemt zonder rekening te houden met ras, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, nationale afkomst, invaliditeitsstatus, beschermde veteranenstatus of enig ander kenmerk dat door de wet wordt beschermd. iRobot hecht veel waarde aan het werken met, en bieden van redelijke aanpassingen aan, mensen met lichamelijke en geestelijke handicaps. Als u speciale ondersteuning of aanpassingen nodig heeft tijdens het zoeken naar werk, stuurt u een e-mail naar: hr@irobot.com. We nemen per geval een beslissing over verzoeken om redelijke aanpassingen.