iRobot Corporation

 

iRobot Corporation (“iRobot”, “wij” of “ons”) hecht waarde aan het beschermen van uw privacy. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe informatie over u of gerelateerd aan u (“persoonlijke informatie”) wordt verzameld, gebruikt en bekendgemaakt door iRobot. Dit privacybeleid is van toepassing op onze websites, inclusief www.iRobot.be en alle gerelateerde pagina's en subdomeinen (gezamenlijk de “website”), evenals op consumentenapparaten (“robots”) die u registreert en op de online toepassingen (“apps”) die ondersteuning bieden voor deze robots (gezamenlijk onze “service”).

 

Voor de toepassing van gegevensbeschermingswetten, waar van toepassing, is iRobot Corporation de beheerder van persoonlijke informatie die we over u bewaren.

 

Klik op onderstaande links om naar elk gedeelte te gaan.

 

1. HOE WIJ INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN
2. PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN MET DERDEN
3. UW KEUZES MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE 
4. VEILIGHEID EN OPSLAG VAN INFORMATIE
5. PRIVACY VAN KINDEREN
6. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN
7. UPDATES VAN DIT BELEID
8. CONTACT MET ONS OPNEMEN
9. LAATSTE HERZIENINGSDATUM
VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË
VOOR INDIVIDUEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE
BIJLAGE 1 - PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
BIJLAGE 2 - INFORMATIE DIE DOOR UW ROBOT WORDEN VERZONDEN
BIJLAGE 3 - PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE AUTOMATISCH WORDT VERZAMELD
BIJLAGE 4 - TRACKING EN ONLINE RECLAME VAN DERDEN

 

1. HOE WIJ INFORMATIE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

 

We verzamelen persoonlijke informatie van u, derden en bepaalde robots die bij ons zijn geregistreerd om de functies en functionaliteit van de service te laten werken, te onderhouden en aan u te leveren, om bestellingen te verwerken en te verzenden, om klantenservice te bieden en om rechtstreeks met u te communiceren, om onze service te controleren en te verbeteren en om ons te helpen nieuwe producten en services te ontwikkelen.

 

De informatie die we verzamelen, valt in de volgende categorieën:

 

Informatie die u verstrekt 

 

Informatie die we van derden ontvangen. 

 

 

De tabel in bijlage 1 bevat meer gedetailleerde informatie over de categorieën persoonlijke informatie die we over u verzamelen en hoe we die informatie gebruiken.

 

Informatie die we verzamelen van geregistreerde apparaten die zijn voorzien van slimme technologie.

 

Sommige van onze robots zijn voorzien van slimme technologie waarmee de robots gegevens draadloos naar de service kunnen verzenden.

 

 

De tabel in bijlage 2 bevat de categorieën persoonlijke informatie die we van u en uw robot verzamelen wanneer u toestaat dat uw robot dergelijke informatie naar ons verzendt, en hoe we die informatie gebruiken.

 

Onze robots verzenden deze informatie alleen wanneer u uw robot online registreert en verbinding maakt met Wi-Fi, Bluetooth of via een andere methode verbinding maakt met internet. Het is mogelijk om onze robots met slimme technologie te gebruiken zonder Wi-Fi of Bluetooth-gegevensoverdracht door eenvoudig de Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding met de robot te verbreken of door nooit verbinding te maken. U kunt er ook voor kiezen via uw instellingen in de app om geen kaartgegevens naar ons te laten verzenden.

 

Gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen.

 

Wij en onze externe serviceproviders kunnen bepaalde soorten gebruiksinformatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt of onze apps gebruikt, onze e-mails leest of anderszins contact met ons heeft. We gebruiken deze informatie om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren, op interesses gebaseerde advertenties en marketing toe te passen, om onze website en service te controleren en te verbeteren, en voor andere interne doeleinden. In sommige gevallen kunnen wij en onze externe serviceproviders deze gebruiksinformatie combineren met persoonlijke informatie. Als we gebruiksinformatie combineren met persoonlijke informatie, wordt de gecombineerde informatie door ons behandeld als persoonlijke informatie

 

We verzamelen deze informatie meestal via verschillende trackingtechnologieën, waaronder cookies, webbakens, ingesloten scripts, technologieën voor locatie-identificatie, bestandsinformatie en vergelijkbare technologie (gezamenlijk “trackingtechnologieën”). De tabel in bijlage 3 bevat de categorieën persoonlijke informatie die we automatisch over u verzamelen en hoe we die informatie gebruiken. Bijlage 4 bevat ook meer informatie over ons gebruik van trackingtechnologieën en op interesses gebaseerde reclame.

Terug naar boven

 

2.  PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN MET DERDEN

 

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de hieronder beschreven gevallen. Zie de sectie "Uw keuzes met betrekking tot uw informatie" hieronder voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot uw informatie.

 

 

We kunnen informatie ook met anderen delen in een geaggregeerde en anonieme vorm die u redelijkerwijs niet rechtstreeks als individu identificeert.

Terug naar boven

 

3. UW KEUZES MET BETREKKING TOT UW INFORMATIE

 

Persoonlijke gegevens bekijken, corrigeren en bijwerken.U kunt bepaalde persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt, openen, corrigeren en bijwerken door te klikken op “Mijn account” op onze website en in onze app. Afhankelijk van uw rechtsgebied heeft u mogelijk aanvullende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 

Marketingcommunicatie.U kunt uw communicatievoorkeuren beheren via de pagina “Mijn account” op onze website of in onze app. U kunt ook op de knop “Afmelden” klikken in elke promotionele e-mailcommunicatie die we u sturen. Houd er rekening mee dat u zich mogelijk niet kunt afmelden voor niet-promotionele berichten met betrekking tot uw account, zoals accountverificatie, orderbevestigingen, wijzigingen of updates van functies van de service of technische en beveiligingskennisgevingen.

 

Verzamelen door apparaat Mogelijk kunt u het verzamelen van bepaalde gebruiksgegevens van uw geregistreerde robot, zoals kaartgegevens, beheren of stoppen via de app. U kunt ook het verzamelen van gebruiksgegevens van uw geregistreerde robot beheren of stoppen door uw Wi-Fi- of Bluetooth-verbinding met de app te verbreken, bijvoorbeeld door uw Wi-Fi-wachtwoord te wijzigen. Neem contact met ons op via global.irobot.com als u vragen heeft over het verbreken van de verbinding met uw robot.

 

Online reclame.U kunt het verzamelen van informatie door sommige cookies of andere trackingtechnologieën voorkomen door de instellingen op uw browser of mobiel apparaat actief te beheren. Raadpleeg het gedeelte "Gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen" hierboven voor meer informatie over het uitschakelen of blokkeren van cookies en trackingtechnologieën.

Terug naar boven

 

4.  VEILIGHEID EN OPSLAG VAN INFORMATIE

 

Bij iRobot nemen we de beveiliging van onze producten zeer serieus. Als u klant van iRobot bent en onze verbonden producten gebruikt, krijgt u hier alle informatie die u nodig heeft over de beveiligingsprincipes voor producten van iRobot. Bezoek onze Gegevensbeveiligingspagina.

 

Veiligheid.iRobot hecht waarde aan de beveiliging van uw informatie en gebruikt fysieke, administratieve en technologische waarborgen om de integriteit en beveiliging van alle informatie die we verzamelen en die we delen met onze serviceproviders, te helpen behouden. Geen enkel beveiligingssysteem is echter ondoordringbaar en we kunnen de veiligheid van onze systemen niet 100% garanderen. In het geval dat enig deel van uw persoonlijke informatie onder ons beheer in gevaar wordt gebracht als gevolg van een inbreuk op de beveiliging, zullen we redelijke stappen ondernemen om de situatie te onderzoeken en in voorkomend geval die personen op de hoogte brengen wiens informatie mogelijk is aangetast en andere stappen ondernemen, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen of als u verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord opmerkt, kunt u contact met ons opnemen via global.irobot.com of telefonisch op 1-800-727-9077.

 

Overdracht en opslag.iRobot kan uw persoonlijke informatie verwerken buiten het land waar u en onze externe serviceproviders actief zijn, waaronder in de Verenigde Staten. Houd er rekening mee dat de Amerikaanse wetgeving of de wetten van andere jurisdicties waar wij of onze serviceproviders uw persoonlijke gegevens verwerken, mogelijk niet dezelfde privacybescherming bieden als de wetgeving van uw rechtsgebied. In bepaalde omstandigheden is uw persoonlijke informatie mogelijk toegankelijk voor wetshandhavings- en regelgevende instanties in overeenstemming met de wetten van deze andere rechtsgebieden.

 

Gegevensbehoud.. iRobot bewaart persoonlijke informatie zo lang als nodig of toegestaan is gezien de doeleinden waarvoor deze is verkregen. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur dat we een voortdurende relatie met onze gebruikers hebben en de services leveren; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; of (iii) of behoud raadzaam is gezien onze juridische positie (zoals met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, procesvoering of reglementair onderzoek). U kunt contact met ons opnemen via global.irobot.com of via de app om uw persoonlijke informatie uit onze systemen te laten verwijderen. We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens, waaronder informatie over het gebruik van de robot en service, te de-identificeren en uw geanonimiseerde informatie voor onze eigen administratie te bewaren.

Terug naar boven

 

5. PRIVACY VAN KINDEREN

 

De services zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 13 jaar en wij verzamelen of bewaren niet opzettelijk informatie van personen jonger dan 13 jaar. Als u merkt dat persoonlijke informatie over een persoon jonger dan 13 jaar aan ons is verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Terug naar boven

 

6. LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

 

De service kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden van onze partnernetwerken, adverteerders, partnerhandelaren, detailhandelaren en gelieerde ondernemingen en, binnen dit privacybeleid, links naar websites van externe organisaties voor informatieve doeleinden. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun diensten of praktijken. Lees de afzonderlijke voorwaarden en beleidsregels voordat u informatie naar die websites verzendt. Bovendien kunnen onze websites functies voor sociale media bevatten, zoals Facebook-, Twitter- en Pinterest-knoppen (zoals “Leuk vinden,” “Tweet” of “Pin”). Deze socialemediasites kunnen automatisch informatie opnemen over uw surfgedrag wanneer u een site bezoekt met een socialemediaknop, ongeacht of u op de knop klikt. Uw interacties met deze functies zijn onderworpen aan het privacybeleid van het bedrijf dat de functie biedt, niet aan ons privacybeleid. Controleer uw privacy-instellingen op socialemediasites.

Terug naar boven

 

7. UPDATES VAN DIT BELEID

 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we de “Laatste herzieningsdatum” hieronder wijzigen en het bijgewerkte privacybeleid op deze pagina plaatsen.

Terug naar boven

 

8. CONTACT MET ONS OPNEMEN

 

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit beleid of de manier waarop wij met privacy omgaan, kunt u contact met ons opnemen via global.irobot.com of door ons te schrijven op:

In de Verenigde Staten:

 

 

 

 

       

iRobot Corporation

8 Crosby Drive

Bedford, MA 01730

1-877-855-8593

 
     

 In de EER, het VK of Zwitserland:

 

 

 

 

iRobot UK Ltd.

111 Buckingham Palace Road

Londen, Engeland SW1W 0SR

Verenigd Koninkrijk 

Terug naar boven

 

9. LAATSTE HERZIENINGSDATUM

 

Dit beleid is voor het laatst herzien op en van kracht vanaf 12 februari 2020.

Terug naar boven

 

 VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

 

Deze privacyverklaring van Californië (“Kennisgeving voor Californië”) is van toepassing op inwoners van Californië wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt door iRobot volgens de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) of andere hieronder beschreven privacywetten in Californië. De kennisgeving voor Californië beschrijft hoe we de persoonlijke informatie beschermen die we verwerken en beheren met betrekking tot inwoners van Californië, en de rechten die inwoners van Californië hebben met betrekking tot deze persoonlijke informatie. Voor de doeleinden van deze kennisgeving voor Californië heeft “persoonlijke informatie” de betekenis die door de CCPA wordt gegeven en omvat geen informatie die openbaar beschikbaar is, die is geïdentificeerd of zodanig is samengevoegd dat deze niet met u kan worden geassocieerd of die is uitgesloten van het toepassingsgebied van CCPA, zoals persoonlijke informatie die valt onder bepaalde sectorspecifieke Amerikaanse privacywetgeving, zoals HIPAA, de FCRA, GLBA of de Driver's Privacy Protection Act van 1994.

 

Verzameling en gebruik van persoonlijke informatie. We verzamelen persoonlijke informatie van en over u voor zoals beschreven in sectie 1 hierboven. Raadpleeg voor meer informatie over de categorieën persoonlijke informatie die we de afgelopen 12 maanden hebben verzameld en hoe we deze informatie gebruiken Bijlage 1 (Persoonlijke informatie die we verzamelen)Bijlage 2 (Informatie die door uw robot wordt verzonden) en Bijlage 3 (Persoonlijke informatie die automatisch wordt verzameld).

 

Openbaarmaking van persoonlijke informatie. We delen persoonlijke informatie met derden voor zakelijke doeleinden. Of we kunnen uw persoonlijke informatie nu of in de toekomst aan derden verkopen, afhankelijk van uw recht om u af te melden voor die verkopen (zie “Uw rechten en keuzes in Californië” hieronder). Raadpleeg voor meer informatie over hoe we gegevens aan derden bekendmaken, de sectie “Persoonlijke informatie delen met derden” hierboven.

 

We staan bepaalde externe advertentiepartners toe om informatie over de gebruikers van onze service te verzamelen voor het weergeven van advertenties die relevanter zijn, voor het meten en analyseren van advertentiecampagnes, en voor het opsporen en rapporteren van fraude. Raadpleeg bijlage 4 “Tracking en online reclame van derden”hieronder voor meer informatie over online reclame en hoe u sommige van deze activiteiten kunt beheren.

 

We “verkopen” momenteel geen persoonlijke informatie, zoals de meeste mensen doorgaans onder die term zouden begrijpen. We staan bepaalde externe advertentiepartners echter wel toe om informatie over de gebruikers van onze service te verzamelen voor het weergeven van advertenties die relevanter zijn, voor het meten en analyseren van advertentiecampagnes, en voor het opsporen en rapporteren van fraude. Raadpleeg bovenstaande sectie “Gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen” voor meer informatie over online reclame en hoe u sommige van deze activiteiten kunt beheren.

 

Uw rechten en keuzes in Californië. Als inwoner van Californië kunt u mogelijk een verzoek indienen om de volgende rechten uit te oefenen:

 

U heeft ook het recht om te worden gevrijwaard van discriminatie voor het uitoefenen van deze rechten. Houd er echter rekening mee dat de uitoefening van deze rechten ons vermogen om persoonlijke informatie te verwerken, kan beperken. Als u bijvoorbeeld een verwijderingsverzoek indient, kunnen we u mogelijk niet langer onze producten en diensten aanbieden of op dezelfde manier contact met u opnemen.

 

Uw aanvragen voor consumentenrechten indienen in Californië. U kunt een verzoek indienen om uw consumentenrechten in Californië uit te oefenen via een van de hieronder beschreven mechanismen. We moeten uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek verwerken. Hierdoor moeten we mogelijk aanvullende persoonlijke informatie van u vragen of moet u inloggen op uw account, als u die heeft. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw verzoek weigeren of beperken, met name als we uw identiteit niet kunnen verifiëren of uw informatie niet in onze systemen kunnen vinden, of zoals wettelijk toegestaan.

 

Voor het uitoefenen van uw consumentenrechten in Californië kunt u een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de informatie in de sectie "Contact met ons opnemen" hierboven. U kunt uw accountgegevens bekijken en verwijdering ervan aanvragen door de instructies te volgen op de website van onze klantenservice.

 

Verkoop mijn persoonlijke informatie nietNeem contact met ons op via de informatie in de sectie "Contact met ons opnemen" hierboven om een verzoek in te dienen om af te zien van de verkoop van persoonlijke informatie.

 

Zie de sectie “Gebruik van cookies en andere technologieën om informatie te verzamelen” hierboven voor meer informatie over hoe externe partijen cookies en gerelateerde technologieën gebruiken om automatisch informatie te verzamelen op onze websites en andere online diensten, en de keuzes die u mogelijk heeft met betrekking tot die activiteiten.

 

Wet “Shine the Light” van Californië. De wet "Shine the Light" van Californië (artikel §1798.83 van het Burgerlijk Wetboek) verleent bepaalde rechten aan inwoners van Californië die een gevestigde zakelijke relatie met ons hebben met betrekking tot de openbaarmaking van bepaalde soorten persoonlijke informatie aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Als u wilt afzien van het openbaar maken van uw persoonlijke informatie aan derden voor hun directmarketingdoeleinden, dient u een verzoek in met behulp van een van de hierboven vermelde aanvraagmethoden voor consumentenrechten in Californië.

 

Terug naar de sectie “Uw keuzes met betrekking tot uw informatie”


VOOR INDIVIDUEN IN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE, HET VK OF ZWITSERLAND

 

Rechten van betrokkenen. Als u een persoon bent die zich bevindt in de Europese Economische Ruimte ("EER"), het VK of Zwitserland, heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie:

 

  (i) het recht op informatie over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt;

 

  (ii) het recht op toegang tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren en, in bepaalde omstandigheden, om de persoonlijke informatie die u ons heeft verstrekt, over te dragen aan een andere beheerder in een gestructureerde, algemeen gebruikte, machine-leesbare indeling;

 

  (iii) het recht om te vragen om de correctie van onnauwkeurige of onvolledige persoonlijke gegevens die we over u bewaren zonder onnodige vertraging;

 

  (iv) het recht om te eisen om het wissen van uw persoonlijke informatie zonder onnodige vertraging in bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de persoonlijke informatie niet langer nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor deze werd verzameld of verwerkt;

 

  (v) het recht om beperking te eisen van de verwerking die door ons wordt uitgevoerd op uw persoonlijke informatie onder bepaalde omstandigheden, zoals wanneer de juistheid van de persoonlijke informatie door u wordt betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van die persoonlijke informatie te verifiëren; en

 

  (vi) het recht van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen elke verwerking op basis van onze legitieme belangen wanneer er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie. Er kunnen dwingende redenen zijn om uw persoonlijke informatie te blijven verwerken, en wij zullen dit beoordelen en u informeren als dit het geval is. U kunt om welke reden dan ook bezwaar maken tegen marketingactiviteiten.

 

Als u uw rechten anders wilt uitoefenen of als u vragen heeft over uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in de sectie “Contact met ons opnemen”. U kunt uw accountgegevens bekijken en verwijdering ervan aanvragen door de instructies te volgen op de website van onze klantenservice.

 

Privacy Shield. We voldoen aan het EU-US Privacy Shield en het Swiss-US Privacy Shield, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie ontvangen van landen in de Europese Unie en Zwitserland (het “Privacy Shield”). We hebben verklaard dat we ons houden aan de privacybeginselen van kennisgeving, keuze, verantwoording voor verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit, doelbeperking, toegang en verhaal, handhaving en aansprakelijkheid (“principes”). Als er een conflict is tussen het beleid in dit beleid en de Privacy Shield-principes, zijn de principes van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield naar de website van het Amerikaanse ministerie van Handel over het Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/. Ga voor meer informatie over onze Privacy Shield-certificering naar: https://www.privacyshield.gov/list.

 

Als u meer wilt weten over de waarborgen die we gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de details in dit privacybeleid.

 

Doorgifte (overdracht aan derden). iRobot kan persoonlijke informatie overdragen aan bepaalde externe partijen (zoals beschreven in dit privacybeleid). Wanneer we persoonlijke informatie overdragen aan een externe partij, zullen we redelijke en passende stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de externe partij persoonlijke informatie verwerkt voor beperkte en gespecificeerde doeleinden en op een manier die consistent is met onze Privacy Shield-verplichtingen. Wanneer de overdracht plaatsvindt naar een externe agent of serviceprovider die namens ons optreedt, kunnen we onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor de handelingen van dergelijke derden voor de verwerking van persoonlijke informatie die we aan hen overdragen.

 

Jurisdictie en handhaving. Als onderdeel van onze deelname aan het Privacy Shield zijn wij onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse FTC (Federal Trade Commission). U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit is beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl.

 

In overeenstemming met de principes verbinden we ons ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen uit de Europese Unie of Zwitserland met vragen of klachten over dit privacybeleid moeten eerst contact met ons opnemen via de vermelde contactgegevens.

 

We hebben ons er verder toe verbonden om onopgeloste privacyklachten onder de principes door te verwijzen naar een onafhankelijk geschillenbeslechtingsmechanisme, de JAMS EU-US Privacy Shield-programma. Onder bepaalde voorwaarden zoals opgegeven door de principes, kunt u ook een beroep doen op bindende arbitrage om uw klacht op te lossen. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht ontvangt, of als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u naar https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield gaan voor meer informatie en om een klacht in te dienen.

 

Terug naar de sectie “Uw keuzes met betrekking tot uw informatie”

 

BIJLAGE 4 - TRACKING EN ONLINE RECLAME VAN DERDEN

 

We verzamelen persoonlijke informatie via bepaalde trackingtechnologieën. We geven hieronder meer informatie over cookies (een bepaald type trackingtechnologie) en onze benadering van tracking en online reclame van derden.

 

COOKIES

 

Cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of ander mobiel of handheldapparaat (zoals smartphones of tablets) worden geplaatst wanneer u bepaalde pagina's op internet bezoekt. Ze worden gebruikt om te “onthouden” wanneer uw computer of apparaat toegang heeft gehad tot een website.

 

We gebruiken de volgende soorten cookies:

 

 

 

 

 

 

Als u liever geen cookies accepteert, kunt u in de meeste browsers het volgende doen: (i) uw browserinstellingen wijzigen om u te informeren wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt kiezen of u deze wilt accepteren of niet; (ii) bestaande cookies uitschakelen; of (iii) uw browser instellen om cookies automatisch te weigeren. Dit kan echter een negatieve invloed hebben op uw gebruik van de service, omdat sommige functies en services binnen onze service mogelijk niet goed werken. U kunt ook uw e-mailopties instellen om het automatisch downloaden te voorkomen van afbeeldingen met technologieën waarmee we kunnen detecteren of u onze e-mail hebt geopend en er bepaalde functies mee heeft uitgevoerd.

 

Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw browser. Ga naar www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies zijn ingesteld en hoe u deze kunt beheren en verwijderen.

 

In de Verenigde Staten en Canada kunt u meer te weten komen over op interesses gebaseerde advertenties en kunt u ervoor kiezen om af te zien van veel netwerkadvertentieprogramma's die uw activiteiten op meerdere websites volgen om u gepersonaliseerde reclame-inhoud te bieden door naar www.privacyrights.info/, www.aboutads.info/choices en www.networkadvertising.org/choices (Verenigde Staten) of www.youradchoices.ca (Canada) te gaan. Houd er rekening mee dat sommige opties om advertenties af te wijzen mogelijk niet effectief zijn, tenzij uw browser is ingesteld om cookies te accepteren. Als u bovendien een ander apparaat gebruikt, van browser verandert of de afmeldingscookies verwijdert, moet u mogelijk de afmeldingstaak opnieuw uitvoeren.

 

Hoewel we ons best doen om de privacyvoorkeuren van onze gebruikers te respecteren, kunnen we op dit moment niet reageren op DNT-signalen (Do Not Track) die door uw browser zijn ingesteld.

 

Voor mobiele gebruikers heeft u bedieningselementen in het besturingssysteem van uw apparaat waarmee u kunt kiezen of u cookies wilt toestaan of uw reclame-ID wilt delen met bedrijven zoals iRobot of onze aanbieders van reclameservices. Volg dit pad om de IDFA op uw mobiele iOS-apparaat te blokkeren: Instellingen > Algemeen > Over > Reclame en schakel vervolgens ‘Beperk reclametracking’ in. Volg dit pad om Android ID op uw Android-apparaat te blokkeren: Google-instellingen > Advertenties en schakel vervolgens ‘Afmelden voor personalisatie van advertenties’ in.

 

TRACKING EN ONLINE RECLAME VAN DERDEN

 

We nemen deel aan op interesses gebaseerde reclame en gebruiken externe reclamebedrijven om u gerichte advertenties te bieden op basis van uw online browsegeschiedenis en uw interesses. We staan externe online reclamenetwerken, socialemediabedrijven en andere externe diensten toe om informatie over uw gebruik van onze website en apps in de loop van de tijd te verzamelen, zodat ze advertenties kunnen weergeven op onze website, op andere websites, in apps of voor services die u mogelijk gebruikt en op andere apparaten die u mogelijk gebruikt. Doorgaans, maar niet altijd, wordt de informatie die wordt gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame verzameld via cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën. We kunnen een gemeenschappelijke account-ID (zoals een e-mailadres of gebruikers-ID) of gehashte gegevens delen met onze externe reclamepartners om u op verschillende apparaten te helpen identificeren. Wij en onze externe partners gebruiken deze informatie om de advertenties die u online ziet, relevanter te maken voor uw interesses, en om reclamegerelateerde diensten te bieden, zoals rapportage, toeschrijving, analyse en marktonderzoek.

 

Google Analytics en reclame. We kunnen ook bepaalde vormen van weergegeven reclame en andere geavanceerde functies gebruiken via Google Analytics, zoals remarketing met Google Analytics, vertoningsrapportage voor het Google Display Netwerk en de weergave van demografische en interessegegevens in Google Analytics. Met deze functies kunnen we cookies van de primaire partij (zoals de Google Analytics-cookie) en cookies van derden (zoals de DoubleClick-reclamecookie) of andere cookies van derden samen gebruiken om advertenties te bepalen, optimaliseren en weer te geven op basis van uw eerdere bezoeken aan de website en apps. U kunt uw reclamevoorkeuren beheren of u afmelden voor bepaalde Google-reclameproducten door naar de Google Advertentie-instellingen te gaan, die momenteel beschikbaar zijn op https://google.com/ads/preferences, of door online bronnen van NAI te bezoeken op http://www.networkadvertising.org/choices.

 

For the convenience of our customers, this Privacy Policy has been translated from English into the official language of a number of different countries. If there are any conflicts or inconsistencies between the translated versions of this Privacy Policy, the English version will prevail.


Terug naar boven