Retouren en garanties

Instructies voor terugzenden

Alle producten moeten in goede staat worden teruggezonden, in de oorspronkelijke verpakking (indien mogelijk) en met alle accessoires om volledige terugbetaling mogelijk te maken.

Hieronder vindt u de stappen om een product terug te zenden:

Neem contact met ons op: 0031107131884 Maandag – Vrijdag: van 9h tot 19h

Verpak het product indien mogelijk in de originele verpakking.

Voeg het onderste deel van het originele verpakkingsstrookje bij het product. Bewaar het bovenste deel van het verpakkingsstrookje. Als u uw verpakkingsstrookje niet kunt verzenden, vermeldt u uw bestelnummer, factuurnaam en -adres bij het product.

Alle kosten voor terugzending moeten op voorhand worden betaald.

Voor uw veiligheid raden we aan dat u verzekerde pakketpost gebruikt voor de terugzending.

Houd het traceernummer bij van het pakket dat u terugstuurt om er zeker van te zijn dat het teruggaat naar het magazijn.

U kunt binnen de 30 dagen nadat we uw geretourneerd product hebben ontvangen een terugbetaling verwachten volgens de betaalwijze die oorspronkelijk voor de aankoop werd gebruikt. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Richtlijn elektrisch en elektrotechnisch afval (WEEE-Richtlijn)

Bij elektrische en elektronische uitrusting die na 13 augustus 2005 werd gemaakt moet dit symbool op het product staan. Dit symbool betekent dat het product voor reparatie en hergebruik of voor behandeling en recycling moet worden verzonden via een goedgekeurd afvalsysteem.

Om aan de vereisten van deze wetgeving te voldoen en het milieu te helpen beschermen, bieden we u een gratis recyclingservice aan. Als u bij iRobot een nieuw artikel koopt, zorgen wij ervoor dat het oude, te vervangen artikel conform deze regelgeving wordt verwerkt en correct wordt gerecycled. U moet ons alleen het oude artikel toesturen als u het nieuwe in ontvangt of koopt en dan doen wij de rest. Voor een klein bedrag zorgen we dat het oude artikel bij u wordt opgehaald.

Neem voor meer informatie contact op via +0031107131884

Regels en beperkingen voor retouren

Alle producten moeten in goede staat worden teruggezonden, in de oorspronkelijke verpakking (indien mogelijk) en met alle accessoires om volledige terugbetaling mogelijk te maken.

U moet het retourformulier van het originele verpakkingsstrookje bijvoegen. Bewaar zelf de nodige kopieën.

We aanvaarden geen facturen van derden voor teruggezonden goederen.

Neem contact op met de vervoerder of met onze klantenservice op +0031107131884 in het geval van transportschade.

U kunt binnen de 30 dagen nadat we uw geretourneerd product hebben ontvangen een terugbetaling verwachten volgens de betaalwijze die oorspronkelijk voor de aankoop werd gebruikt. Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Beschadigde producten of producten met gebreken

Als u een beschadigd product of product met gebreken ontvangt, dient u binnen 30 dagen na levering contact op te nemen met een vertegenwoordiger van de klantenservice via +00031107131884.

Geef de vertegenwoordiger uw bestelnummer, productnummer en traceernummer zoals vermeld in de originele bevestigingse-mail.

De vertegenwoordiger heeft ook uw e-mailadres en telefoonnummer nodig.

iRobot helpt u waar nodig bij de terugzending. Als u geen contact opneemt met de klantenservice, bent u aansprakelijk voor alle verzendkosten van de terugzending.

Neem onmiddellijk contact op met een vertegenwoordiger van de klantenservice via +0031107131884, als de verpakking zwaar beschadigd is. Zorg ervoor dat u uw bestelnummer bij de hand hebt als u contact opneemt met de vertegenwoordiger van de klantenservice.

Garanties

De robots Roomba en Scooba hebben een geld-terug-garantie voor een periode van 30 dagen en een garantie van twee jaar op onderdelen en arbeidslonen. Reserveonderdelen en -producten nemen de resterende originele garantie over, of dertig (30) dagen, welke het langst is. Houd er rekening mee dat gebruik van niet-geoorloofde producten van derden (zoals batterijen) uw garantie onmiddellijk tenietdoen. Alle reserveonderdelen die niet uit de fabriek komen, kunnen ervoor zorgen dat het product slecht of helemaal niet werkt en kunnen het product en bijhorende uitrusting beschadigen (bijv. de oplader). Gereviseerde robots hebben een garantie van 90 dagen voor slechts de onderdelen, inclusief de batterij. Alle gelimiteerde garanties beginnen op de dag van aankoop.

Houd er ook rekening mee dat de garantie beperkt is tot het land waarin u het product oorspronkelijk hebt gekocht.

Informatie over de garantie voor alle modellen Roomba-stofzuigrobots vindt u in de gebruikershandleiding.

iRobot – Beperkte garantie

LET OP: Deze beperkte garantie heeft geen invloed op uw statutair recht onder de wetten met betrekking tot de verkoop van consumentenproducten.

Samenvatting

iRobot (‘Wij’, ‘Onze’, ‘Ons’) garandeert dat, onderworpen aan de uitsluitingen en beperkingen als hieronder uiteengezet, dat dit Product (exclusief batterijen) in goede werkende conditie zal zijn gedurende de periode van één 2 jaar vanaf de aankoopdatum (de 'Garantieperiode'). In het geval van de batterijen is een Garantieperiode van [twaalf (12) maanden] van toepassing en 'Garantieperiode' zal in dit gehele document dienovereenkomstig gelezen worden. In het geval dat het Product niet in alle redelijke tevredenheid voldoet aan de garantie maatstaf, zullen we binnen een commercieel redelijke termijn, gratis, het Product repareren of vervangen als hieronder beschreven.

Deze Beperkte garantie is alleen geldig en uitvoerbaar in het land waar u het Product hebt aangeschaft, als gedefinieerd in onze verkoopvoorwaarden consumenten die van toepassing was toen u het Product aanschafte.

Een vordering indienen onder de Beperkte garantie

Als u een vordering tot garantie wilt indienen, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier, waarvan de contactgegevens gevonden kunnen worden op http://nlsupport.irobot.com/app/answers/list/?cc=nl. Zodra u contact opneemt met uw leverancier, zorg dan dat u het serienummer van uw Product binnen handbereik hebt en het originele aankoopbewijs, waarop de datum van aankoop en de volledige gegevens van het Product staan. Onze collega's zullen u inlichten over het proces dat nodig is om een vordering in te dienen.

We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk het ophalen van het Product regelen, mits u hebt voldaan aan het vorderingsproces als gespecificeerd door uw plaatselijke leverancier.

Alle vorderingen onder de Beperkte garantie zijn onderworpen aan dat u ons binnen afzienbare tijd vanaf moment dat u hier vanaf weet , maar in elk geval niet later dan na het verloop van de Garantieperiode, inlicht (of onze geautoriseerd service bedrijf / leverancier) over het vermoede defect.

Oplossing

Als een vordering wordt ontvangen binnen de Garantieperiode en ondervonden wordt dat het Product tekort heeft gedaan onder de garantie, zullen we één van de volgende mogelijkheden kiezen:-

  • het Product repareren.
  • het Product vervangen door een product dat nieuw is of dat vervaardigd is uit nieuwe of duurzame gebruikte onderdelen en ten minste net zo functioneel is als het originele product, of
  • het Product vervangen door een product dat nieuw is en een nieuw model is, dat ten minste een gelijke of hogere functie heeft als het originele product.

Zo ver het toepasselijk recht dit toelaat, zal de Garantieperiode niet worden verlengd, vernieuwd of anderszins worden beïnvloed door een volgende uitwisseling, herverkoop, reparatie of vervanging van het Product. Onderdelen die echter gerepareerd of vervangen zijn tijdens de Garantieperiode, zullen garantie houden tot het overgebleven deel van de originele Garantieperiode of gedurende negentig (90) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, hetgeen langer duurt.

Vervangen of gerepareerde producten, indien van toepassing, zullen zo snel als commercieel mogelijk naar u geretourneerd worden.

Alle onderdelen van het Product of andere apparatuur die we vervangen, zullen ons eigendom worden. Als ondervonden wordt dat het Product niet wordt gedekt door deze Beperkte garantie, behouden wij (en de door ons geautoriseerde servicebedrijven) zich het recht voorbehouden om administratiekosten in rekening te brengen. Bij reparatie of vervanging van het Product mogen we producten of onderdelen gebruiken die nieuw zijn, gelijk aan nieuw of hergebruikt.

Wat wordt niet gedekt?

Tenzij schriftelijk overeengekomen, zal de Garantie niet van toepassing zijn op defect(en) verwant aan: (a) normaal gebruik en slijtage (inclusief, maar niet beperkt tot, slijtage van batterijen), (b) defecten veroorzaakt door grof of ongeschikt gebruik of schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, nalatigheid, brand, water, bliksem of andere natuurlijke daden, (c) het feit dat er kortsluiting is veroorzaakt in de batterij, als de verzegeling van de behuizing van de batterij of de cellen gebroken is of bewijs toont van aanpassing of als de batterij is gebruikt in apparatuur anders dan waar ze voor gespecificeerd is, (d) niet-voldoening aan de Product instructies, (e) bewuste schade, verwaarlozing of nalatigheid, (f) gebruik van reserve onderdelen of andere vervangende onderdelen (inclusief consumptiegoederen) die niet door ons worden geleverd of aanbevolen, (g) aanpassingen van het Product die door u of een derde zijn uitgevoerd en niet door ons zijn geautoriseerd, (h) mislukking om het Product degelijk te verpakken voor transport, (i) extreme of externe oorzaken die in alle redelijkheid buiten onze controle liggen.

Deze Beperkte garantie is niet van toepassing op accessoires en andere consumptiegoederen, zoals filters of borstels. Deze Beperkte garantie zal ongeldig zijn als (a) het serienummer van het Product is verwijderd, gewist, vervaagd, veranderd of onleesbaar is op wat voor manier dan ook (geheel vanaf onze zijde bepaald), of (b) als u de voorwaarden van deze garantie of uw contract met ons verbreekt.

Beperking van aansprakelijkheid van iRobot

Deze Beperkte garantie is onderworpen aan onze verkoopvoorwaarden voor consumenten, inclusief (zonder beperking) alle uitsluitingen en beperkingen daarin uiteengezet, die hiermee zijn opgenomen als verwijzing.

Onderdelen en reparaties

Voor informatie over onderdelen en reparaties neemt u contact op met de technische ondersteuning van iRobot op 0031107131884.

Terugbetaling

U kunt binnen de 30 dagen nadat we uw geretourneerd product hebben ontvangen een terugbetaling verwachten volgens de betaalwijze die oorspronkelijk voor de aankoop werd gebruikt.